SPECYFIKACJA

Osiągi  
Dystans do startu  295 metrów
Dystans do staru powyżej przeszkody 50ft  535 metrów
Wznoszenie  1270ft/min (6.45 m/s)
Maksymalny pułap  17500ft (5,334m)
Prędkość przeciągnięcia (100% klap)  60 KCAS
Maksymalna prędkość przelotowa  183 KTAS
Dobieg po lądowaniu  1178ft (359m)
Zasięg maksymalny 1207nm
Silnik  
Ilość cylindrów 6
Producent  Teledyne Continental
Model  IO-550-N
Moc  310 KM @ 2700 rpm
Chłodzony powietrzem
Olej  Aeroshell 15W50
Paliwo  
Pojemność zbiorników  84.0 U.S. galonów (318.0 litrów)
Pojemność użyteczna  81.0 U.S. galonów (306.6 litrów)
Dopuszczone paliwo  
100 LL Grade Aviation Fuel (Blue)
Maksymalne certyfikowane masy  
Maksymalna masa startowa  3400 lb (1542 Kg)
Maksymalna masa przestrzeni bagażowej  130 lb (59 Kg)
Masa pustego samolotu  2250 lb (1021 Kg)
Maksymalna użyteczna ładowność  1150 lb (522 Kg)
Ładownośc z pełnym zbiornikiem paliwa  676 lb (307 Kg)
Wymiary  
Ilość miejsc  4
Rozpiętość skrzydeł  11.68 m
Długość  7.92 m
Wysokość  2.7 m
Wyposażenie  
Spadochron ratunkowy dla samolotu (CAPS)  
Pasy bezpieczeństwa przednie z poduszkami powietrznymi  
3 łopatowe śmigło Hartzell  
Przenośna instalacja tlenowa  
Słuchawki Bose model X20 z aktywną redukcją szumów  
Nadajnik ELT Artex ME406  
Instalacja przeciwoblodzeniowa TKS  
Awionika  
Avidyne Glass Cockpit LCD PFD + MFD  
2 x Garmin GNS 430 (co miesięczna aktualizacja danych nawigacyjnych)  
eTAWS Honeywell KGP 560 (najnowsza baza terenu Europy)  
Autopilot S-TEC 55X  
Avidyne eMax – kontrola pracy silnika  
Transponder Garmin GTX 327  
Garmin GMA 340 Audio System  

 

 

WARUNKI

Informacje podstawowe

 • warunkiem wynajmu samolotu jest podpisanie umowy „OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOLOTU

 • samolot jest ubezpieczony na podstawie zawartych umów ubezpieczenia aerocasco oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego oraz jego pasażerów przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • samolot objety jest zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) na podstawie ważnego certyfikatu nr PL.MG.075

 • przekazywany samolot jest zdatny do lotów i posiada wszelkie niezbędne pozwolenia oraz, że są wykonywane wszelkie prace kontrolne przewidziane prawem i wymogami bezpieczeństwa. Ze względu na czasowy charakter obowiązywania niektórych pozwoleń Najemca zobowiązany jest do ich weryfikacji podczas pobierania samolotu.

 • najemca jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Lotniczych TUiR „WARTA” S.A. i zobowiązania się do ich przestrzegania

 • pilotować samolot mogą jedynie osoby wymienione w powyższej umowie

 

Obowiązki najemcy

 • korzystanie z Samolotu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, wiedzy technicznej oraz przyjętych zwyczajów,

 • zwrot Samolotu po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji,

 • uiszczanie wszelkich niezbędnych opłat będących wynikiem używania Samolotu, w szczególności opłat z tytułu lądowania, postoju wobec osób trzecich oraz wszelkich kar i grzywien nałożonych przez odpowiedni organy,

 • uzupełnienia pokładowego dziennika technicznego każdego dnia, po ostatnim locie Samolotem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • uzupełniania dokumentacji dla potrzeb Portu Lotniczego Łódź służącej do naliczania opłat za starty i lądowania,

 • przestrzeganie instrukcji użytkowania Samolotu,

 • posiadanie aktualnych oraz przewidzianych prawem kwalifikacji, w tym medycznych i psychofizycznych, oraz zezwolenia do korzystania z Samolotu potwierdzonego przez odpowiednie organy,

 • posiadania podczas lotu niezbędnych dokumentów Samolotu, w szczególności Świadectwa rejestracji, świadectwa zdatności do lotu, ubezpieczenia, instrukcji użytkowania w locie i innych

 • najemca nie może korzystać z Samolotu po spożyciu alkoholu lub jakichkolwiek innych substancji odurzających lub mogących mieć wpływ na zdolność kierowania Samolotem

 • najemca nie będzie dokonywał jakichkolwiek modyfikacji w układach samolotu ani w jego strukturze

 • najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot niniejszej Umowy od chwili podjęcia Samolotu, tj. od chwili podpisania „Protokołu Podjęcia i Zwrotu Samolotu” oraz przekazania mu niezbędnych dokumentów oraz kluczyków.

 • w przypadku uszkodzenia Samolotu, Najemca odpowiada do wysokości kwoty franszyzy ubezpieczeniowej oraz ponosi odpowiedzialność za wyższe koszty ubezpieczenia Samolotu będące wynikiem powstałej szkody.

 • najemca odpowiada w pełnej wysokości za wyrządzone szkody, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela Samolotu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

 • najemca nie może dokonać dalszego podnajmu Samolotu, a prawo do jego pilotowania ma tylko i wyłącznie osoba wskazana w §1 pkt 5 niniejszej Umowy.


 

Masz pytania – wypełnij formularz. Odpowiemy na Twoje pytania.